Regulamin zakupów

 1. Postanowienia ogólne

  • 1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.woodica.pl jest prowadzony przez Mateusza Surmiaka działającego pod firmą Made of Wood Group Surmiak Mateusz z siedzibą w 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210, NIP: 552-159-42-17, REGON: 121142551, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego pod numerem 1131/010, zwana dalej Sprzedający.
  • 1.2. Definicje:
  • a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
  • c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • d) Kupujący – klient i konsument.
  • e) Sprzedający – Mateusz Surmiak prowadzący działalność pod firmą Made of Wood Group Surmiak Mateusz, 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210.
  • f) Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowych.
  • 1.3. Sposób kontaktowania się:
  • a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 537 437 200 lub +48 537 437 300,
  • b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: poczta@woodica.pl.
  • 1.4. Aby korzystać z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy powinien dysponować:
  • a) komputerem, laptopem, tabletem, smartfonem lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o zalecanej rozdzielczości 1024x768,
  • b) dostępem do poczty elektronicznej,
  • c) dostępem do dowolnej przeglądarki internetowej wraz z możliwością włącznie zapisu plików Cookies oraz Javascript.
  • 1.5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.
 2. Składanie i realizacja zamówień

  • 2.1. Zamówienia są przyjmowane:
  • a) przez stronę: www.woodica.pl poprzez aplikację „koszyk”, gdzie  Kupujący podaje dane kontaktowe, wskazuje  zamawiane towary i wybiera formę płatności,
  • b) pod numerem telefonu: +48 537 437 200 lub +48 537 437 300,
  • c) za pomocą e-mail pod adresem: poczta@woodica.pl.
  • 2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez aplikację „koszyk” Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  • 2.3. Zamówienia złożone przez telefon muszą zostać potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.
  • 2.4. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT).
  • 2.5. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.
  • 2.6. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.
  • 2.7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia,
  • b) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowych Sprzedającego.
  • 2.8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • 2.9. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego do Kupującego. Termin ten jest liczony w dniach roboczych.
   Termin realizacji zamówień, produktów oznaczonych opisem „dostępność od ręki” jest uwarunkowany wybranym przez Kupującego sposobem odbioru zamówionych produktów. W przypadku osobistego odbioru zamówienia z magazynu fabryki w Świnnej Porębie, koniecznym jest ustalenie dokładnego terminu odbioru, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli Kupujący wybierze opcję usługi transportu, świadczoną przez Sprzedającego, termin dostawy zamówienia będzie zależny od zorganizowania transportu do wskazanego regionu. Standardowo termin ten wynosi 7-14 dni. Kupujący jest informowany przez Sprzedającego o dokładnym terminie dostawy z wyprzedzeniem.
  • 2.10. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
  • 2.11. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.
  • 2.10. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.
 3. Dostawa

  • 3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
  • a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210,
  • b) przesyłka kurierska,
  • c) transport własny Sprzedającego.
  • 3.2. Zaleca się  aby wszystkie produkty które poprzez swoje właściwości oraz gabaryty mogłyby zostać uszkodzone podczas transportu za pomocą przesyłki kurierskiej i nie zostaną odebrane osobiście przez Kupującego, zostały dostarczone do Kupującego przez Sprzedawcę własnym transportem, po wcześniejszym zatwierdzeniu wysokości płatności za transport Sprzedającego.
  • 3.3. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
  • 3.4. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.
 4. Płatności

  • 4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:
  • a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru osobistego zamówienia,
  • b) gotówką pracownikom Sprzedającego – w momencie dostawy,
  • c) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:
  • Bank PKO BP 17 1020 1433 0000 1502 0091 1099
  • d) za pobraniem w momencie odbioru przesyłki od kuriera,
  • e) za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu PayU (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem: http://www.payu.pl/) oraz PayPal (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem: https://www.paypal.com/pl/home).
 5. Postępowanie reklamacyjne

  • 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.
  • 5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może doprowadzić do powstania licznych pęknięć drewna, powierzchni lakierniczych a nawet zniekształcić mebel.
  • 5.3. Meble drewniane woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych, wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących-mogą one spowodować rozpuszczenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie zawoskować cały fragment mebla.
  • 5.4. Ze względu na ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla. Stosowanie różnych technologii barwienia przy produkcji mebli może spowodować różnicę wyeksponowania naturalnej struktury i rysunku drewna.
  • 5.5. Wymiary podane na stronie są wymiarami zewnętrznymi mebli.
  • 5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.
  • 5.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@woodica.pl lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
  • a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,
  • b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
  • c) wskazać żądanie.
  • 5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcie. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.
  • 5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
  • 5.9.1. Rękojmia oraz gwarancja obowiązują tylko na terytorium Polski.
  • 5.9.2. Zgodnie z art. 558 & 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  • 6.1. Szczegółowe informacje informację dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 7. Odstąpienie od umowy

  • 7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.woodica.pl są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
  • 7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@woodica.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy zgodnie ze wzorem pisma dostępnego na naszej stronie internetowej (PDF, 52 KB).
  • 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
  • 7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy. Stwierdzenie to nie dotyczy materacy, które w przypadku użytkowania nie podlegają zwrotowi.
  • 7.5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.
  • 7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  • 7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
  • 7.8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:
  • a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 8. Postanowienia końcowe

  • 8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
  • 8.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu "płatności elektronicznych" powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
  • 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
  • 8.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta a dnia 30 maja 2014 r. 
Opinie klientów

Ocena sklepu 5 na 5 gwiazdek. Średnia ocena na podstawie 500 komentarzy klientów.

Stół Lukka dodał użytkownik Witold dnia 28.03.2022

Zdecydowanie polecam zakup mebli w firmie Woodica. Meble moim zdaniem wykonane są na najwyższym poziomie technicznym, wszystko doskonale spasowane, obróbka również bez żadnych zastrzeżeń. Duży asortyment mebli. Co chciałbym szczególnie podkreślić to wysoka kultura obsługi klienta. Jeszcze raz gorąco polecam i pozdrawiam.

Świetne stoliki dodał użytkownik Rafał dnia 27.03.2022

Bardzo duży plus za wykonanie, dbałość o szczegóły. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do produktu. Meble z firmy Woodica polecam znajomym

Krzesła dębowe dodał użytkownik Jacek dnia 27.03.2022

Krzesła używam na co dzień do pracy przy biurku. Wyprofilowane oparcie sprawia, że krzesło jest bardzo wygodne. Z pewnością nie był to mój ostatni zakup.

Solidne meble na lata dodał użytkownik Mateusz dnia 26.03.2022

Jestem bardzo zadowolony z zakupów w sklepie Woodica. Obsługa w showroomie w Jankach bardzo pomocna. Wybrałem stół klasyczny rozsuwany i stół prezentuje się jeszcze lepiej niż w salonie. Kontakt z biurem, czy dostawcami na najwyższym poziomie. Nie mam nic do zarzucenia!

Witryna dębowa Steel 04 dodał użytkownik Julia dnia 26.03.2022

Zakup witryny Steel okazał się być bardzo dobrą decyzją. Zależało mi, aby mebel był pojemny – wybrany model całkowicie spełnia moje oczekiwania. Serdecznie polecam!

Stół rozsuwany dodał użytkownik Kamil dnia 25.03.2022

Serdecznie polecam zakupy w firmie Woodica. Zależało mi na małym stole z możliwością rozłożenia i stół okrągły 04 to był strzał w 10!Zakupiłem rozmiar 110 cm, który rozkłada się aż do 260 cm! Świetnym rozwiązaniem jest to, że nie trzeba rozkładać stołu od razu do maksymalnej wielkości tylko w zależności od potrzeb można rozłożyć stół o jedną, dwie lub trzy dostawki. Panie, które informowały mnie na bieżąco co się dzieję z moim zamówieniem bardzo miłe i pomocne. Polecam zakupy w firmie WOODICA!

Biurko Malaga dodał użytkownik Robert dnia 25.03.2022

Zakup tego biurka był strzałem w dziesiątkę! Nie mam żadnych uwag do jego wykonania. Również jego dostawa oraz montaż przebiegły zgodnie z planem. Polecam

Klasyczny stół do salonu dodał użytkownik Agnieszka dnia 24.03.2022

Stół dokładnie taki jaki sobie wymarzyłam. Długo szukałam stołu, który trafi w moja gusta, aż w końcu trafiłam na firmę Woodica! Stół z litego drewna prezentuje się rewelacyjnie! Precyzyjne wykonanie, dbałość o szczegóły, nie mam nic do zarzucenia! Na pewno nie był to mój ostatni zakup w tej firmie!

Promocja PayU Raty 0% Promocja PayU Raty 0%

FACHOWI KONSULTANCI

Nasi konsultanci to profesjonalny zespół ludzi, którzy udzielą wyczerpujących informacji i pomogą dokonać właściwego wyboru...

DOSTAWA Z WNIESIENIEM

Nasza oferta obejmuje wniesienie mebli do mieszkania lub domu klienta oraz montaż mebli na miejscu...

SZYBKA WYSYŁKA

Nasze meble dostarczamy na miejsce własnym środkiem transportu, w krótkim czasie, z zachowaniem bezpieczeństwa przesyłek...

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Jedną z honorowanych form płatności za zakupione meble jest płatność przy odbiorze, która gwarantuje spokojną i bezpieczną transakcję...Płatności

PayU PayPal MasterCard Visa GeoTrus SSL Opineo - Słucham swoich klientów Opinie konsumenckie Google