Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważnym aspektem dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przywiązując szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych przedstawiamy niniejszą politykę, która została opracowana dla stworzenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa
z respektowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania zbioru danych osobowych, a także prawa podmiotów do zarządzania danymi.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest Made of Wood Group Surmiak Mateusz z siedzibą w Świnnej Porębie (adres siedziby i adres do doręczeń: 34-106 Świnna Poręba, Świnna Poręba 210), NIP: 552-159-42-17, REGON: 121142551, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego pod numerem 1131/010, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@woodica.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 537 437 200.

1.2. Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia zgodne
z właściwymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury
i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Realizując niniejszą politykę prywatności dokładamy najwyższej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby te dane były:

-przetwarzane zgodnie z prawem,

-zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

-merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

-przechowywane z możliwością identyfikacji osób, nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane.

2. Cel oraz zakres zbierania danych osobowych

2.1. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynikają
z przepisów prawa lub ze zgody Użytkownika. Każdorazowo sprecyzowane są w związku z działaniami podejmowanymi w sklepie internetowym , czy też w ramach innych kanałów komunikacji.

2.2. Głównym celem gromadzenia danych osobowych Klientów przez Administratora jest obsługa
i realizacja zamówień wynikająca z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy
o świadczenie usług wraz z późniejszymi, ewentualnymi rękojmiami. Ponadto równie istotnymi możliwymi celami są marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora oraz zapobieganie czynom zabronionym i oszustwom.  W pozostałych celach dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażanych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.3. Klient sklepu internetowego dokonuje rejestracji, podając swoje imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail oraz opcjonalnie dane firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP). Utworzone konto chronione jest wybranym przez Klienta indywidualnym hasłem. Po złożeniu zamówienia administrator panelu sklepu internetowego wprowadza ręcznie dane Klienta i szczegóły Jego zamówienia do systemu obsługi zamówień.

2.4.Chcąc zrealizować zamówienie wymagamy prawidłowych danych identyfikacyjnych (imię
i nazwisko, adres) oraz danych dotyczących płatności. Numer telefonu oraz adres skrzynki pocztowej wykorzystujemy w celu komunikacji z Klientem, wysłania zamówienia oraz potwierdzenia jego wpłynięcia. Adres e-mail jest również niezbędny do identyfikacji przy logowaniu się przez Klienta na swoim, indywidualnym koncie. Informujemy, że Państwa dane możemy rejestrować w przypadku kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub listownie.

2.5.  Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

3. Kim są odbiorcy danych?

3.1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są osobom trzecim wyłącznie, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy i rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody Użytkownika. Udostępnione w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

3.2. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

3.3. W przypadku, gdy Klient, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.4. Korzystając ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

3.5. Administrator danych osobowych sprawuje nadzór nad tym jakie dane i w jakim zakresie, a także komu zostały udostępnione.

3.6. W ramach marketingu bezpośredniego (retargetingu i reklamy banerowej) korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Należą do nich następujące firmy:

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

4. Wykorzystanie danych do celów reklamowych

4.1. Poza gromadzeniem i przetwarzaniem danych w ramach obsługi i realizacji zamówień dane osobowe wykorzystujemy także do celów reklamowych. Mając na uwadze zadowolenie naszych Klientów przetwarzamy dane, aby optymalizować zakupy w ramach przyjaznej dla Klienta oferty, mieć możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z akcjami marketingowymi, czy też dopasować i polecać produkty, które mogą go zainteresować.

4.2. Pozyskane dane za pośrednictwem plików cookie mogą zostać wykorzystane w celu wyświetlania reklam remarketingowych. W ramach reklamy użytkownik może zobaczyć głównie produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej. Technologię tę wykorzystujemy, aby móc zaoferować Użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową.

4.3. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 10 dane kontaktowe.

5. Newsletter

5.1. Do wysyłki newslettera przetwarzamy podany przez Użytkownika adres e-mail. Aby z niego skorzystać wymagamy potwierdzenia Użytkownika polegającego na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie newslettera, czyli na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z newslettera. Chcąc anulować swoją zgodę należy przesłać żądanie pod tytułem: „Rezygnuję z newslettera” na adres mailowy: daneosobowe@woodica.pl.

6. Ciasteczka (pliki cookie)

6.1.Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, które służą do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Rozróżniamy dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane sesyjne, które usuwane są po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe (stałe), które przechowywane są przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, np. dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

6.2.Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany po stronie użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików "cookies".

6.3.Instalacja plików "cookies" jest niezbędna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach "cookies" znajdują się informacje konieczne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

6.4. Większość używanych przez nas plików cookie (ciasteczka sesyjne) jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Stosujemy również ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika. Podczas kolejnej wizyty serwis automatycznie rozpoznaje użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania do 2 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane

6.5. W stosowanych przez nas ciasteczkach zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Na podstawie tej technologii cookie uzyskujemy np. informacje o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty oglądał itp. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie naszej oferty do oczekiwań klienta i tym samym ułatwienie mu poruszania się w naszym serwisie.

7. Pliki logów

7.1. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych przeglądarka udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób zbiory zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej. Te rekordy danych pliku logu są przez nas wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa serwerów.

8. Analiza internetowa

8.1. Mając na uwadze optymalizację oraz stałe udoskonalanie naszej oferty stosujemy tak zwane technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics.

8.2. Google Analytics

Ninieszja strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google,
pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

9. Jak długo przechowujemy dane?

9.1. Pozyskane dane osobowe w odniesieniu do skrzynki pocztowej, indywidualnych kont Użytkowników sklepu, newslettera oraz logów serwera przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub do czasu wycofania zgody. Google Analytics przechowuje zebrane dane przez okres 50 miesięcy, z kolei na listach remarketingowych dane przechowywane są przez 90 dni. Obowiązek gromadzenia danych może również zostać wyznaczony właściwymi przepisami prawa, np. konieczność przechowywania dokumentów księgowych, a termin ich przechowywania jest zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami. Przypominamy, że Użytkownikowi przysługuje prawo do zarządzania swoimi danymi (więcej na ten temat w kolejnym rozdziale).

10. Zarządzanie danymi

10.1. Każda osoba ma prawo do kontroli swoich danych osobowych, które może realizować m.in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania swoich danych. Może również skorzystać z prawa żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, a także posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych.

10.2. Rezygnacja z konta

Chcąc usunąć konto należy przesłać żądanie pod tytułem: „Rezygnuję z konta” na adres mailowy: daneosobowe@woodica.pl. Informację należy przesłać z adresu mailowego, który jest przypisany do konta na woodica.pl. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

10.3. Usunięcie danych osobowych
Aby usunąć swoje dane osobowe należy przesłać wiadomość pod tytułem „Żądam usunięcia danych osobowych” na adres daneosobowe@woodica.pl . Użytkownik powinien posłużyć się adresem mailowym wykorzystanym do utworzenia konta, czy też do realizacji zamówienia. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z konta.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych w niektórych przypadkach mimo żądania administrator nie może usunąć części danych osobowych.

10.4. Poprawianie danych osobowych

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Niniejsze prawo można realizować poprzez edycję danych w sekcji „Moje konto”. Wymagamy również przesłania niniejszej informacji na nasz adres mailowy podany poniżej w celu poprawienia danych w systemie obsługi zamówień. W przypadku złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej dane można zaktualizować wysyłając wiadomość pod tytułem: „Poprawienie danych osobowych” na adres mailowy: daneosobowe@woodica.pl.

10.5. Prawo sprzeciwu
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo ich kontroli (art. 32 ust. 1 ustawy). Wyraża się ono, między innymi, możliwością wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. 

Z prawa sprzeciwu można skorzystać, gdy administrator uzasadnia przetwarzanie danych spełnieniem warunków, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, tj wtedy, gdy: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest niezbędne do wypełnienia jego prawnie usprawiedliwionych celów, lub osób trzecich, którym dane te przekazuje. Prawo to nie przysługuje, gdy np. podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda, szczególny przepis prawa lub są one przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem. 

W sytuacji, gdy Użytkownik wniesie sprzeciw dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne. Administrator może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby, w celach objętych sprzeciwem (art. 32 ust. 3 ustawy). 

10.6. Użytkownik jest również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeżeli uzna, że Jego dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Jakiekolwiek pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres email daneosobowe@woodica.pl.

11. Zabezpieczenia

11.1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi prawa.

11.2. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

- zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

- Certyfikat SSL na stronach sklepu internetowego,

- szyfrowanie danych służących do autoryzacji Użytkownika,

- dostęp do Konta tylko po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

12. Postanowienia końcowe.

12.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, aby po przekierowaniu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem tam ustalonym. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

12.2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki prywatności. Może to nastąpić w wyniku rozwoju technologii internetowej, ewentualnych zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

12.3. W przypadku wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką, a udzielonymi przez Klienta zgodami, bez względu na postanowienia niniejszej Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez nas zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa. Niniejsza polityka ma natomiast charakter wyłącznie informacyjny.

 

Opinie klientów

Ocena sklepu 5 na 5 gwiazdek.
Średnia ocena na podstawie 500 komentarzy klientów.

Nie podejmujemy działań w celu zagwarantowania, że opinie pochodzą od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.
Zadowolona klientka dodał użytkownik Dorota dnia 16.04.2024

Polecam piękne i bardzo ładne meble obsługa wspaniała, Panowie z transportu punktualni. Pozdrawiam

Zadowolona klientka dodał użytkownik Dagmara dnia 15.04.2024

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Idealnie się wpasował w nasze wnętrze. Polecam.

Wygodne krzesła do salonu dodał użytkownik Tomasz dnia 14.04.2024

Długo wybieraliśmy z żoną odpowiedni model krzeseł oraz kolor tapicerki, ponieważ firma Woodica ma w swojej ofercie same wygodne krzesła, dlatego wybór był bardzo ciężki. Krzesła NK-43 urzekły nas minimalizmem i prostotą. Jesteśmy zadowoleni z wyboru.

Wygodne krzesła dodał użytkownik Krystyna dnia 13.04.2024

Nietuzinkowy design, solidna jakość, dobra cena.

Szafka Steel dodał użytkownik Klaudia dnia 13.04.2024

O firmie Woodica, dowiedziałam się od sąsiadki, która wcześniej zamówiła komplet mebli. Po wczorajszej dostawie podzielam jej zachwyt nad meblami tej firmy. Super kontakt z firmą. Wykonanie na najwyższym poziomie, a wszystko dopełnia piękny zapach dębiny.

Szafka RTV dębowa dodał użytkownik Adrianna dnia 12.04.2024

Szafka idealnie sprawdza się w małych pomieszczeniach. Mimo wykonania z litego drewna, nie przytłacza wyglądem. Bardzo szybki czas dostawy.

Szafka RTV dodał użytkownik Eryk dnia 12.04.2024

Zależało mi na pojemnej szafce, która pomieści moją kolekcją płyt i taką też szafkę otrzymałem. Nie mam nic do zarzucenia, same plusy.

Szafka pod telewizor dodał użytkownik Angelika dnia 11.04.2024

Nie jest to mój pierwszy zakup w tej firmie. Meble są piękne i bardzo wytrzymałe. Zarówno ja jak i moi goście jesteśmy oczarowani meblami Woodica. Z czystym sumieniem polecam!

Promocja PayU Raty 0% Promocja PayU Raty 0%

FACHOWI KONSULTANCI

Nasi konsultanci to profesjonalny zespół ludzi, którzy udzielą wyczerpujących informacji i pomogą dokonać właściwego wyboru...

DOSTAWA Z WNIESIENIEM

Nasza oferta obejmuje wniesienie mebli do mieszkania lub domu klienta oraz montaż mebli na miejscu...

SZYBKA WYSYŁKA

Nasze meble dostarczamy na miejsce własnym środkiem transportu, w krótkim czasie, z zachowaniem bezpieczeństwa przesyłek...

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

Jedną z honorowanych form płatności za zakupione meble jest płatność przy odbiorze, która gwarantuje spokojną i bezpieczną transakcję...